Budynki zwolnione z posiadania świadectwa

Z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej Są to:
   
– budynki kultu religijnego
– budynki użytkowane nie dłużej niż 4 miesiące w roku lub 2 lata ciągiem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
– budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej
– budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2 budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
– budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2*rok

Powyższe budynki nie muszą posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zobacz także:

– świadectwo energetyczne mieszkania szczecin
– świadectwo energetyczne szczecin mieszkania 

Zapraszamy:

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach

Call Now Button