Świadectwo energetyczne definicja

Pojęcie świadectwa energetycznego definicja:

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – świadectwo uznawane przez Państwo Członkowskie lub osobę prawną wyznaczoną przez to państwo, zawierające charakterystykę energetyczną budynku obliczoną zgodnie z metodologią opartą na ogónych ramach podanych w załączniku do dyrektywy 2002/91/EC.

Dopełnieniem definicji świadectwa energetycznego muszą być zatem: definicja charakterystyki energetycznej budynku oraz załącznik do dyrektywy 2002/91/EC.

Charakterystyka energetyczna budynku: wartość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej, niezbędnej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku, która może obejmować m.in. ogrzewanie, gorącą wodę do ogrzewania, chłodzenie, wentylację i oświetlenie. Wartość ta może być odzwierciedlona w jednym lub większej ilości wskaźników numerycznych, które zostały obliczone z uwzględnieniem izolacji, charakterystyki technicznej i instalacyjnej, projektu i usytuowania w relacji do aspektów klimatycznych, wystawienia na słońce i wpływu konstrukcji sąsiadujących, wytwarzania energii własnej i innych czynników, włącznie z klimatem wewnętrznym, mających wpływ na zapotrzebowanie na energię.

Warto również zobaczyć:

– świadectwo energetyczne SzczecinZakres parametrów do obliczeń jakości energetycznej budynków w celu wydania certyfikatu energetycznego regulują przepisy prawa.

Na naszej stronie dotyczącej przygotowania świadectw energetycznych mieszkań i budynków w Szczecinie, w zachodniopomorskim i województwach ościennych. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą firmy DORADCA w zakresie świadectw energetycznych (popularnie zwanych certyfikatami energetycznymi). Oferujemy świadectwa energetyczne (certyfikaty energetyczne) na nieruchomości w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim i województwach ościennych.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach

Call Now Button