Świadectwo energetyczne, a różne nazwy

Świadectwo charakterystyki energetycznej, świadectwa charakterystyki energetycznej, świadectwa energetyczneświadectwo energetycznecertyfikaty energetycznecertyfikat energetyczny są to inne nazwy tego samego dokumentu.

Niekiedy wspominało się także o paszporcie energetycznym ale ta nazwa wyszła już z użycia.

Najbardziej poprawną nazwą jest oczywiście: świadectwo charakterystyki energetycznej. Tel. 665424343.

Certyfikat energetyczny Szczecin

Świadectwo charakterystyki energetycznej potocznie nazwano certyfikatem energetycznym. Świadectwa charakterystyki energetycznej są to dokumenty szczegółowo określające wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. Wymaga go urząd nadzoru budowlanego w chwili gdy inwestor chce dokonać odbioru budynku.

Razem z całą dokumentacją budowlaną składa także świadectwo charakterystyki energetycznej. W przypadku sprzedaży nieruchomości świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane na wszystkie mieszkania także z rynku wtórnego. Na nowe mieszkania certyfikaty zamawia najczęściej deweloper. Certyfikat charakterystyki energetycznej musi być wystawiony na każde mieszkanie osobno.

Certyfikat charakterystyki energetycznej Szczecin

W przypadku sprzedaży mieszkania z rynku wtórnego o certyfikat musi zadbać sprzedający. Dotyczy to także osób prywatnych, którzy wystawiają swoje mieszkanie lub dom na sprzedaż. Brak świadectwa charakterystyki energetycznej może unieważnić transakcję sprzedaży. Kupujący w przypadku braku certyfikatu może wycofać się z zakupu nieruchomości. Sprzedający bowiem nie dopełnił wszystkich niezbędnych formalności w chwili sprzedaży.

Biura nieruchomości najczęściej przypominają swoim klientom o konieczności wykonania takiego certyfikatu. Inaczej sytuacja wygląda jeżeli osoba prywatna samodzielnie sprzedaje nieruchomość bez udziału pośredników. Właściciel mieszkania musi zadbać o wszystkie formalności sam. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera wiele informacji dla przyszłego właściciela mieszkania lub domu. Znajdziemy w niej dokładny adres nieruchomości oraz szczegółowe informacje o projekcie i inwestorze.

Informacje zawarte w certyfikacie energetycznym

Ponadto w świadectwie charakterystyki energetycznej znajdziemy informacje na temat charakterystyki techniczno-użytkowej budynku. Są to dane dotyczące kubatury całego budynku, w którym znajdują się ogrzewane pomieszczenia. Specjalista od certyfikatów musi obliczyć kubaturę pomieszczeń ogrzewanych. Ponadto opisuje rodzaje wentylacji zastosowanych w budynku.

Na podstawie projektu i danych od zlecającego określa rodzaj ogrzewania jaki zastosowano w poszczególnych pomieszczeniach i w jaki sposób uzyskuje się ciepłą wodę. Na podstawie szczegółowych danych związanych z budową nieruchomości oblicza zapotrzebowanie na energię dla potrzeb ogrzewania i wentylacji pomieszczeń. W certyfikacie znajdziemy także informacje jakie będzie zapotrzebowanie na energię dla potrzeb ciepłej wody użytkowej.

Obliczenia podczas wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej wymaga wykonania szczegółowych obliczeń. Niezbędna jest wiedza z zakresu obowiązujących przepisów prawnych dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej, materiałów budowlanych oraz odnawialnych źródeł energii. Osoba wykonująca świadectwo charakterystyki energetycznej musi posiadać stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

Można je uzyskać na studiach podyplomowych lub specjalistycznych kursach z zakresu certyfikacji energetycznej. Studia i szkolenia kończą się egzaminem dającym uprawnienia do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej. Osoby wystawiające certyfikaty energetyczne można sprawdzić na publicznej liście Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Rejestracja świadectw charakterystyki energetycznej w specjalnym rejestrze

Od dnia 15 marca 2015 roku każde świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba zarejestrować we wspomnianym rejestrze. Nie ma możliwości aby specjalista wykonujący świadectwo charakterystyki energetycznej go nie zarejestrował. Dokument jest sprawdzany przez organy nadzoru budowlanego. Każdy wystawiający świadectwo charakterystyki energetycznej musi mieć wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z ich wykonywaniem.

Zanim inwestor zleci wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku powinien sprawdzić osobę, która ma wykonać obliczenia. Ważne jest to z kilku powodów. Jednym z nich jest wiarygodność osoby, która dokonuje obliczeń na podstawie całej dokumentacji budowlanej. Klient w celu przygotowania przez specjalistę od świadectw charakterystyki energetycznej budynku musi przekazać najczęściej oryginalną dokumentację budynku.

Rejestr osób uprawnionych do sporządzania certyfikatów energetycznych

Często jest to jedyny oryginalny egzemplarz. Dlatego dobrze, aby była ona wiarygodna i zarejestrowana w centralnym rejestrze uprawnionych osób. Ponadto wykonanie świadectwa przez osobę bez wymaganych uprawnień nie daje możliwości odbioru budynku do użytkowania. W przypadku sprzedaży mieszkania lub domu kupujący może zakwestionować całą transakcję jako dokonaną z rażącymi błędami i anulować całą sprzedaż.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to ważny dokument, rejestrowany w centralnej ewidencji i wykonywany przez uprawnionych w tym zakresie specjalistów. Dostępne na rynku zbyt tanie świadectwa charakterystyki energetycznej powinny zaniepokoić inwestora. Powinien zadać sobie kilka ważnych pytań. Czy faktycznie świadectwo zostanie zgłoszone do odpowiedniego rejestru? Czy osoba dokonująca obliczeń wpisana jest na listę osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania certyfikatów?

Ponadto powinien zapytać czy osoba przygotowująca świadectwo ma wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wykonywane obliczenia. Zdarza się, że oferowane na rynku tanie świadectwa charakterystyki energetycznej wykonywane są przez osoby bez uprawnień. Ponadto na świadectwie podpisuje się inna osoba niż ta, która faktycznie wykonywała obliczenia. Osoba dokonująca obliczeń i podpisująca się na certyfikacie powinna być tą samą osobą.

Polisa ubezpieczeniowa dla osoby uprawnionej do wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej

Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej tylko w takiej sytuacji ma rację bytu. Warto sprawdzić czy nie zlecamy obliczenia świadectwa charakterystyki energetycznej osobie bez uprawnień, za którą podpisuje się ktoś inny i na kogo innego wykupiona jest polisa. Dlatego nie kierujmy się ceną ale doświadczeniem i uprawnieniami osoby, która będzie przygotowywała świadectwo.

W przypadku błędów nasze dokumenty z nadzoru budowlanego zostaną cofnięte do poprawy co może w znaczący sposób przedłużyć całą procedurę. Inwestor będzie musiał wykonać ponownie świadectwo charakterystyki energetycznej zgodnie z wymaganiami. Budowa domu to wydatek kilkuset tysięcy złotych, dlatego oszczędzanie na dokumentach związanych z jego odbiorem wydają się być nie na miejscu.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach