Świadectwo energetyczne Szczecin

W czasie sprzedaży mieszkania notariusz zapewne zapyta o świadectwo energetyczne. Dobrze jest je mieć. Jeżeli go będzie brakowało nabywcy przysługuje roszczenie o jego sporządzenie. Może on zamówić sporządzenie dokumentu na koszt sprzedającego. W opisanej sytuacji kupujący ma prawo zażądać od sprzedawcy na piśmie, aby takie świadectwo zostało mu wydane.

Świadectwo energetyczne Szczecin, kto ma obowiązek wykonać?

Sprzedający jest zobowiązany w terminie dwóch miesięcy dokument ten dostarczyć. Trzeba być świadomym, że inaczej kupujący będzie miał prawo zlecenia jego wykonania na koszt sprzedającego w ciągu 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy kupna sprzedaży. Kupujący choćby chciał i złożył taką wolę nie może w żaden sposób zrzec się swego uprawnienia. Umawianie się czy porozumienia, że nie będzie wymagał wydania świadectwa są nieważne. Podobnie jak w przypadku opisanym powyżej uprawnienia przysługują również najemcy w odniesieniu do wynajmującego.

Prawo nakłada obowiązek sporządzenia i przekazania świadectwa w przypadku najmu lokalu (budynku lub jego części), niekoniecznie oryginału ale jego kopii. Przepisy nie dotyczą budynków wpisanych do rejestru zabytków, używanych jako miejsca kultu i działalności religijnej (np. kościołów). Przeznaczonych do użytkowania na okres nie dłuższy niż 2 lata. Mieszkalnych z użytkowaniem nie dłuższym niż 4 miesiące w roku. Ponadto wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2, budynków rolniczych niemieszkalnych o jednostkowym zapotrzebowaniu na energię nie wyższym niż 50 kW/(m2 .rok). Sporządzenie takiego świadectwa to niewielki koszt ok. 500 zł.

Nowe przepisy dotyczące warunków technicznych budynków

Świadectwo energetyczne Szczecin, konieczne jest przy sprzedaży każdego mieszkania lub domu. Od stycznia 2021 roku weszły nowe przepisy dotyczące warunków technicznych nowo budowanych inwestycji i modernizowanych. Każdy budynek, który otrzyma pozwolenie na budowę w 2021 roku lub będzie modernizowany lub rozbudowywany zgodnie z nowym projektem architektonicznym będzie musiał spełniać nową normę WT2021. Zakłada ona duże zmiany, które mają bezpośredni wpływ na świadectwa charakterystyki energetycznej.

Nowe wymagania sprawiły, że architekci w chwili kiedy projektują dom lub blok muszą skonsultować rozwiązania dotyczące ogrzewania, wentylacji i dostarczania ciepłej wody ze specjalistami wykonującymi świadectwo energetyczne Szczecin. Dom zaprojektowany według starych zasad nie uzyska odpowiedniego wyniku na świadectwie energetycznym. Dlatego mając wstępny projekt architektoniczny można u specjalisty w zakresie certyfikatów energetycznych zamówić projektowaną charakterystykę energetyczną. Sprawdzenie projektu przed rozpoczęciem budowy jest obowiązkowe.

Osoba uprawniona do liczenia świadectwa energetycznego w Szczecinie na podstawie projektu i informacji dodatkowych jest w stanie wyliczyć, czy planowana inwestycja będzie spełniała odpowiednie normy. Szczególnie dotyczy to zastosowania odpowiednich przegród i sprawdzenia czy spełniają one wymagane parametry izolacyjności. Drugim ważnym elementem świadectw energetycznych jest ogólny bilans energii pierwotnej.

Świadectwo energetyczne Szczecin na mieszkanie

Musi ona mieścić się w granicach wymaganych przez określone przepisy. Nowe warunki techniczne zakładają domy energooszczędne i samowystarczalne. Dawniej stosowane rozwiązania w tzw. domach pasywnych obecnie muszą być stosowane we wszystkich nowych inwestycjach. Cieplejsze ściany, drzwi i okna. Obniżenie ilości zużywanej energii dziennej przez budynek. Mniejsze straty energii i większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Bez wątpienia trudno takie wyniki osiągnąć bez odpowiedniej wentylacji z odzyskiwaniem ciepła.

W skrócie tak można określić wymagania stawiane w nowych warunkach technicznych WT2021 nowym inwestorom. Wielu architektów przed rozpoczęciem prac nad projektem konsultuje założenia ze specjalistami od świadectw energetycznych. Nie wszyscy bowiem znają dokładne normy i wytyczne wyliczania tego dokumentu. Zanim zaprojektują ściany, okna i drzwi oraz sposoby ogrzewania i wentylacji inwestycji wolą skonsultować to z zaprzyjaźnionym specjalistą od świadectw.

Wyniki projektów wykonanych wcześniej

Projekty wykonywane wcześniej, przed wprowadzeniem nowych przepisów w grudniu 2020 roku, które weszły w życie od stycznia 2021 roku nie uzyskują podczas obliczania świadectwa według nowych norm odpowiednich wyników. Nowe przepisy szczegółowo określają sposoby ogrzewania budynku, ciepłej wody oraz wentylacji. Jeżeli budynek nie spełni norm świadectwa energetycznego nie otrzyma zgody na jego użytkowanie. Dlatego ważne jest dobre zaprojektowanie budynku, wstępne przeliczenie go aby określić jego szanse na spełnianie ostatecznie norm wymaganych nowymi warunkami technicznymi dla budynków nowych i modernizowanych.

Rachunki za ogrzewanie mieszkania w nowych inwestycjach mogą znacznie obniżyć się. Właścicieli mieszkań zapewne to ucieszy. Jednak ceny za metr kwadratowy nowoczesnych, energooszczędnych domów z pewnością wzrosną. Trudniej będzie szczególnie młodym osobom otrzymać kredyt i kupić nowe mieszkanie. Z perspektywy długofalowej nowoczesne rozwiązania, wskazane normy będą miały pozytywne działanie także na środowisko. Mniejsze zużycie energii pochodzącej z węgla zapewne wpłynie na poprawę czystości powietrza.

Wykorzystanie energii odnawialnej

Większe wykorzystanie energii odnawialnej, pochodzącej ze słońca, wody i powietrza wpłynie na zmianę myślenia na temat czystości powietrza i ochronę środowiska. Zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie konsekwencji zanieczyszczania ziemi zapewne wpłynie szczególnie u młodych osób na dbanie o miejsce, w którym żyją. Każda jednak zmiana wiąże się ze sprzeciwem i oporem. Potrzeba czasu i dużej ilości edukacji w tym zakresie. Nie jest łatwo zmieniać przyzwyczajenia i zwyczaje. Ponadto wprowadzenie nowych rozwiązań, wykorzystanie nowoczesnych materiałów, instalacji, urządzeń i technologii wiąże się z dużymi kosztami.

Z czasem zapewne koszty będą obniżać się. Z pewnością powstanie wiele firm oferujących podobne nowoczesne rozwiązania, co bezpośrednio wpłynie na dostępne na rynku ceny. Duży popyt na towary, których jest mało powoduje, że ceny są bardzo wysokie. Dopiero nadpodaż może spowodować walkę o klienta i obniżenie cen. Do tego czasu na metr kwadratowy mieszkania będą miały wpływ także producenci instalacji wykorzystujących energię odnawialną. Wysokie ceny materiałów budowlanych, instalacji, robocizny mają bezpośredni wpływ na ostateczną cenę metra kwadratowego mieszkania. Duży popyt na mieszkania sprawia, że ceny mogą nadal rosnąć.

Inwestycje budowlane

Dopóki deweloperzy będą znajdować klientów na swoje mieszkania i będą mogli je sprzedać do tego czasu nie ma szans na obniżenie stawek mieszkań za metr kwadratowy. Duża inflacja powoduje, że wartość pieniądza na rynku słabnie. Rynek nieruchomości ma duży wpływ na rozwój ekonomiczny wielu gałęzi gospodarki. Przy okazji budownictwa także rozwijają się firmy produkujące kafle, gres, panele podłogowe, meble i inne związane z wyposażeniem wnętrz. Rozwój budownictwa napędza rozwój gospodarczy regionu. Pod warunkiem, że społeczeństwo stać na mieszkania oferowane na rynku. Nowe przepisy wprowadzone od stycznia 2021 roku w pierwszym okresie spowodowały ogromny wzrost inwestycji budowanych przez deweloperów. Każdy z nich chciał zdążyć z rozpoczęciem budowy jeszcze przed wprowadzeniem nowych WT2021.

Świadectwo energetyczne Szczecin wystawiane jest przez specjalistów z określonymi w ustawie kwalifikacjami. Zauważyli oni w tym okresie znaczny wzrost zainteresowania świadectwami. Przez pierwszy rok, dwa do trzech lat na rynku będzie można kupić mieszkania wybudowane jeszcze według wcześniejszych przepisów. Jak rynek nieruchomości będzie wyglądał po sprzedaniu mieszkań z wcześniejszych inwestycji dopiero zobaczymy. Trudno jest w tej chwili dokładnie przewidzieć w jakim kierunku będzie się rozwijał. Czy materiały budowlane, robocizna i nowoczesne instalacje związane z energooszczędnością będą tanieć, ponieważ powstanie wielu producentów, czy będzie wręcz odwrotnie trudno przewidzieć. Czas pokaże.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach