Jakie budynki muszą posiadać świadectwo? Mieszkania, domy itd.

Budynki, które muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej:

  • budynek oddawany do użytkowania podlegający sprzedaży lub przeznaczony na wynajem
  • budynek użyteczności publicznej (wymagane jest, aby świadectwo było umieszczone widocznym miejscu)
  • budynek poddany modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku

Świadectwa energetyczne Szczecin
Charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z Prawem budowlanym oceny dokonuje się dla:

  • budynku oddawanego do użytkowania (czyli są konieczne na mieszkania, domy, inne typy lokali jak poniżej),
  • budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, w przypadku gdy w/w stanowią przedmiot umów, na podstawie których następuje:

przeniesienie własności: budynku lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową, lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową,
zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
Świadectwo energetyczne Szczecin
Świadectwo charakterystyki energetycznej powinno zawiera określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.acz

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach

Call Now Button