Szczecin. Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej oraz projektowana charakterystyka energetyczna określa wartość zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Obliczenia podane są w kWh/m²/rok.

Energia pierwotna i energia końcowa

Energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu. Może być większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. prąd ziemny lub płynny. Może być mniejsza, gdy nośnikiem są odnawialne źródła energii. Odwołanie do definicji zawiera również ostatnia strona świadectwa.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach