Świadectwo energetyczne, a różne nazwy

certyfikat energetyczny szczecin

Świadectwo charakterystyki energetycznej, świadectwa charakterystyki energetycznej, świadectwa energetyczne, świadectwo energetyczne, certyfikaty energetyczne, certyfikat energetyczny są to inne nazwy tego samego dokumentu. Niekiedy wspominało się także o paszporcie energetycznym ale ta nazwa wyszła już z użycia. Najbardziej poprawną nazwą jest oczywiście: świadectwo charakterystyki energetycznej. Tel. 665424343. Certyfikat energetyczny Szczecin Świadectwo charakterystyki energetycznej potocznie nazwano certyfikatem energetycznym. Świadectwa charakterystyki energetycznej są to dokumenty […]

Szczecin. Świadectwo charakterystyki energetycznej

szczecin. świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej oraz projektowana charakterystyka energetyczna określa wartość zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Obliczenia podane są w kWh/m²/rok. Energia pierwotna i energia końcowa Energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu. Może być większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. prąd ziemny lub płynny. Może […]

Świadectwo energetyczne, jakie budynki muszą je posiadać?

świadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne jest kluczowym dokumentem, który stał się nieodzownym elementem w świecie nieruchomości i budownictwa. To ważne narzędzie, służące do oceny efektywności energetycznej budynku, odgrywa znaczącą rolę w procesach sprzedaży, wynajmu oraz w zarządzaniu nieruchomościami. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, które budynki zobowiązano do posiadania świadectwa energetycznego, podkreślając jego znaczenie i konsekwencje związane z […]

Świadectwo energetyczne Szczecin

świadectwa energetyczne szczecin

W czasie sprzedaży mieszkania notariusz zapewne zapyta o świadectwo energetyczne. Dobrze jest je mieć. Jeżeli go będzie brakowało nabywcy przysługuje roszczenie o jego sporządzenie. Może on zamówić sporządzenie dokumentu na koszt sprzedającego. W opisanej sytuacji kupujący ma prawo zażądać od sprzedawcy na piśmie, aby takie świadectwo zostało mu wydane. Świadectwo energetyczne Szczecin, kto ma obowiązek wykonać? Sprzedający jest […]