Świadectwa energetyczne, błędy i pułapki, jak ich unikać?

Świadectwa energetyczne stały się nieodłącznym elementem procesu kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Pomimo tego, że dla wielu właścicieli budynków wydaje się to być tylko formalnością, proces ten niesie ze sobą wiele zagrożeń w postaci błędów i pułapek, które mogą prowadzić do nieprecyzyjnych wyników i, co za tym idzie, do nieoptymalnego zarządzania energią. Jak więc unikać typowych błędów i pułapek w tym kontekście?

Kto może policzyć świadectwo energetyczne?

Pierwsza i najważniejsza zasada to wybór kompetentnego i doświadczonego audytora energetycznego. Niewłaściwa decyzja w tym przypadku może doprowadzić do wielu komplikacji. Począwszy od błędnych pomiarów, a skończywszy na zaniżeniu lub zawyżeniu klasy energetycznej budynku. Dlatego warto skorzystać z rekomendacji i dokładnie zweryfikować kwalifikacje oraz doświadczenie potencjalnego eksperta.

Świadectwa energetyczne, niezbędna dokumentacja

Kolejnym aspektem, który często jest pomijany, jest dokładne przygotowanie do audytu. Właściciele nieruchomości nie zawsze są świadomi, jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia rzetelnej analizy. Obejmuje to plany budynku, informacje o użytych materiałach budowlanych i instalacjach technicznych. Brak tych danych może utrudnić pracę audytora i doprowadzić do niepełnych lub błędnych wyników.

Od kwietnia 2023 roku audytorzy ponoszą odpowiedzialność karną za przygotowanie świadectwa niezgodnego z dokumentacją techniczną budynku. Dlatego wymagają od zleceniodawców niezbędnej do wyliczenia świadectwa energetycznego dokumentacji technicznej budynku. Jeżeli audytor deklaruje, że może wykonać świadectwo energetyczne bez takiej dokumentacji powinno do właściciela nieruchomości zaniepokoić.

Pomijanie w obliczeniach do świadectwa energetycznego systemów zarządzania energią

Zdarza się także, że podczas audytu energetycznego nie są brane pod uwagę wszystkie istniejące systemy zarządzania energią, takie jak automatyka budynkowa czy systemy monitoringu zużycia. Ignorowanie tych elementów prowadzi do niedokładnych wyników, które nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu energetycznego obiektu. Dlatego też, jeśli w budynku zainstalowane są nowoczesne systemy zarządzania energią, należy o tym poinformować audytora.

Inne błędy podczas obliczania świadectwa energetycznego

Często spotykaną pułapką jest również zbytnie skupienie się na jednym aspekcie efektywności energetycznej, na przykład na izolacji termicznej, kosztem innych, równie ważnych elementów, jak wentylacja czy oświetlenie. Optymalizacja jednego parametru kosztem innych może prowadzić do zniekształceń w ostatecznym wyniku i do błędnej klasyfikacji energetycznej budynku.

Ile lat ważne jest świadectwo energetyczne?

Nie można także zapomnieć o pułapkach związanych z samym świadectwem energetycznym. Dokument ten jest ważny przez dziesięć lat, ale każda znacząca modernizacja budynku, która wpływa na jego efektywność energetyczną, powinna skutkować aktualizacją świadectwa. Pominięcie tego kroku może doprowadzić do sytuacji, w której dokument nie odzwierciedla rzeczywistego stanu budynku. to z kolei może mieć negatywne konsekwencje w kontekście wartości nieruchomości czy kosztów jej utrzymania.

Zarówno właściciele nieruchomości, jak i audytorzy energetyczni powinni zatem podchodzić do procesu wydawania świadectw energetycznych z należytą ostrożnością i świadomością. Unikanie typowych błędów i pułapek nie tylko ułatwi cały proces, ale również przyczyni się do bardziej efektywnego zarządzania energią, co jest korzystne zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia.

Świadectwa energetyczne, zmiany w przepisach

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na zmiany w przepisach dotyczących świadectw energetycznych, które mogą wpłynąć na cały proces ich wydawania. Na przykład, nowe regulacje dotyczące odnawialnych źródeł energii czy standardów izolacyjnych mogą znacząco zmienić parametry, które trzeba uwzględnić przy sporządzaniu świadectwa energetycznego w Szczecinie. Dlatego zarówno audytor, jak i właściciel nieruchomości, powinni być na bieżąco z aktualnymi przepisami i wymogami.

Istnieje też pułapka polegająca na zbytnim poleganiu na programach komputerowych używanych do analiz energetycznych. O ile te narzędzia są niezbędne dla przeprowadzenia skomplikowanych obliczeń, to nie zastąpią ludzkiego doświadczenia i intuicji. Audytor musi zatem posiadać zdolność krytycznej analizy wyników i dopasowania ich do rzeczywistości. Jest to szczególnie ważne w przypadku starszych budynków, gdzie mogą wystąpić specyficzne problemy strukturalne czy instalacyjne.

Poprawa efektywności energetycznej budynków na podstawie świadectw energetycznych. Szczecin

Nie można też zapominać, że nawet najlepiej przygotowane świadectwo energetyczne to tylko punkt wyjścia do dalszych działań. Jest to dokument diagnostyczny, który powinien skłonić do refleksji i do podjęcia konkretnej akcji w celu poprawy efektywności energetycznej. Zaniedbanie tego aspektu i traktowanie świadectwa jako celu samego w sobie jest kolejną pułapką, która może znacząco obniżyć korzyści płynące z jego posiadania.

Podsumowując, proces wydawania świadectw energetycznych jest złożony i wymaga zarówno specjalistycznej wiedzy, jak i zaangażowania ze strony właściciela nieruchomości. Unikanie błędów i pułapek, o których mowa w tym artykule, znacząco zwiększa szanse na uzyskanie rzetelnego i użytecznego dokumentu. W efekcie może to prowadzić do lepszej efektywności energetycznej, niższych kosztów utrzymania budynku i zwiększenia jego wartości rynkowej. Ponadto wpływa bezpośrednio na postęp w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego zarządzania zasobami energetycznymi.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach