Audytor energetyczny. Szczecin

Audytor energetyczny to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Pozwalają one na dokonywanie kompleksowych analiz i ocen efektywności energetycznej budynków, instalacji i urządzeń. Audytorzy energetyczni są specjalistami w dziedzinie efektywności energetycznej i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Mają wiedzę i uprawnienia do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej.

Do głównych zadań audytora energetycznego należy przeprowadzanie szczegółowych analiz i pomiarów zużycia energii w budynkach, opracowywanie raportów i rekomendacji dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Ponadto dobieranie najlepszych rozwiązań technologicznych, które pozwolą na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Przygotowują raporty w formie projektowanych charakterystyk energetycznych na etapie projektowania budynku oraz po jego wybudowaniu wykonują świadectwa charakterystyki energetycznej.

Audytorzy energetyczni są zazwyczaj zatrudniani przez firmy zajmujące się doradztwem energetycznym, ale mogą także pracować jako niezależni konsultanci. W Polsce audytorów energetycznych uznaje się za jednych z kluczowych specjalistów w dziedzinie efektywności energetycznej. Ich praca jest niezbędna dla realizacji celów związanych z ochroną środowiska i redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach

Call Now Button