Centralny rejestr świadectw charakterystyki energetycznej

Centralny Rejestr Świadectw Charakterystyki Energetycznej (CRSCE) to ogólnopolska baza danych. Zawiera ona informacje o wszystkich wydanych w Polsce świadectwach charakterystyki energetycznej (SCE). Rejestr utworzone w celu ułatwienia i usprawnienia procesu zarządzania SCE. Zapewnia dostęp do informacji na temat efektywności energetycznej budynków w Polsce.

W CRSCE znajdują się informacje takie jak: numer i data wydania świadectwa energetycznego, adres budynku, rodzaj budynku. Ponadto informacje o charakterystyce energetycznej, informacje o źródłach energii i emisji CO2, informacje o wykorzystanych źródłach i technologiach.

Rejestr umożliwia właścicielom i użytkownikom budynków weryfikację, czy dany budynek posiada SCE oraz zapewnia informacje o jego efektywności energetycznej. Ponadto, pozwala organom administracji publicznej na łatwiejsze monitorowanie postępów w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków. Dzięki niemu mogą one wdrażać odpowiednie działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej w Polsce.

CRSCE jest prowadzony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a dostęp do niego mają wszyscy zainteresowani. Także organy administracji publicznej, rzeczoznawcy do spraw energetycznych oraz osoby fizyczne i prawne.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach

Call Now Button