Certyfikat energetyczny, główne punkty nowelizacji ustawy

Certyfikat energetyczny. Jakie są główne założenia nowelizacji „Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków”, która wchodzi w życie 28 kwietnia? Poniżej w punktach przedstawiamy kilka z nich:

1. Rozszerzenie zakresu stosowania. Nowelizacja wprowadziła obowiązek uzyskania certyfikatu energetycznego także dla właścicieli budynków o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2, które są przeznaczone na cele mieszkalne jednorodzinne. Dotychczas obowiązek ten dotyczył budynków o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.

2. Wzmocnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej. Oznacza to, że nowe budynki będą musiały spełniać jeszcze wyższe standardy niż dotychczas. Zmiany te mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

3. Usprawnienie procedur związanych z uzyskiwaniem świadectw. Nowelizacja wprowadza szereg zmian mających na celu usprawnienie procedur związanych z uzyskiwaniem certyfikatu energetycznego. Chodzi o uproszczenie wymagań dotyczących dokumentacji, a także wprowadzenie możliwości przeprowadzenia tzw. szybkiej weryfikacji w przypadku niektórych typów budynków.

4. Zwiększenie sankcji za naruszenie przepisów. Ustawodawca wprowadził sankcje finansowe za naruszenie przepisów związanych z uzyskiwaniem i posiadaniem certyfikatu energetycznego budynków.

5. Wprowadzenie tzw. bazy danych budynków. Powstanie centralna baza danych budynków, w której będą przechowywane informacje dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Ma to ułatwić i usprawnić proces weryfikacji i udostępniania informacji o charakterystyce energetycznej budynków.

Podsumowując, głównym celem nowelizacji „Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków” jest poprawa efektywności energetycznej budynków. Ponadto ułatwienie i usprawnienie procedur związanych z uzyskiwaniem certyfikatu energetycznego.

Ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju

Nowelizacja ustawy o certyfikatach energetycznych stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju miasta. Certyfikat energetyczny stał się nie tylko narzędziem oceny, ale także elementem wpływającym na jakość życia mieszkańców, wartość nieruchomości i ochronę środowiska. Poprzez te zmiany, Szczecin wyznacza nowe standardy w zakresie efektywności energetycznej, jednocześnie podkreślając swoje zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Nowelizacja ta odzwierciedla także rosnącą świadomość społeczną na temat konieczności dbałości o środowisko. Poprzez wprowadzenie bardziej restrykcyjnych wymagań dla certyfikatów energetycznych, mieszkańcy miasta stają się bardziej świadomi wpływu, jaki ich domy i budynki mają na środowisko. W efekcie, można oczekiwać wzrostu zainteresowania technologiami przyjaznymi dla środowiska i większej inwestycji w rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach