Główne punkty nowelizacji ustawy o certyfikatach energetycznych

Jakie są główne założenia nowelizacji „Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków”, która wchodzi w życie 28 kwietnia? Poniżej w punktach przedstawiamy kilka z nich:

1. Rozszerzenie zakresu stosowania. Nowelizacja wprowadza obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej również dla budynków o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2, które są przeznaczone na cele mieszkalne jednorodzinne. Dotychczas obowiązek ten dotyczył budynków o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.

2. Wzmocnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej. Oznacza to, że nowe budynki będą musiały spełniać jeszcze wyższe standardy niż dotychczas. Zmiany te mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

3. Usprawnienie procedur związanych z uzyskiwaniem świadectw. Nowelizacja wprowadza szereg zmian mających na celu usprawnienie procedur związanych z uzyskiwaniem świadectw charakterystyki energetycznej. Chodzi o uproszczenie wymagań dotyczących dokumentacji, a także wprowadzenie możliwości przeprowadzenia tzw. szybkiej weryfikacji w przypadku niektórych typów budynków.

4. Zwiększenie sankcji za naruszenie przepisów. Ustawodawca wprowadził sankcje finansowe za naruszenie przepisów związanych z uzyskiwaniem i posiadaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

5. Wprowadzenie tzw. bazy danych budynków. Powstanie centralna baza danych budynków, w której będą przechowywane informacje dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Ma to ułatwić i usprawnić proces weryfikacji i udostępniania informacji o charakterystyce energetycznej budynków.

Podsumowując, głównym celem nowelizacji „Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków” jest poprawa efektywności energetycznej budynków. Ponadto ułatwienie i usprawnienie procedur związanych z uzyskiwaniem świadectw charakterystyki energetycznej.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach

Call Now Button