Świadectwo charakterystyki energetycznej, gdzie trzeba umieścić?

W Polsce świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba zawiesić w widocznym miejscu na ścianie budynku, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o jakości budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 322). Wywieszenie takiego świadectwa ma na celu informowanie użytkowników budynku oraz osób zainteresowanych o jego charakterystyce energetycznej. Ponadto przyczynia się do popularyzacji oszczędzania energii i ochrony środowiska.

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) to dokument określający zużycie energii przez budynek oraz określa jego klasę energetyczną. SCE jest wymagane przy budowie nowych budynków oraz przy sprzedaży lub wynajmie istniejących nieruchomości.

Ważne jest, aby SCE było dokładne i oparte na rzeczywistych parametrach budynku. Ma bowiem wpływ na decyzje inwestycyjne i wybory użytkowników budynku. W przypadku wynajmu lub sprzedaży nieruchomości, im lepsza klasa energetyczna, tym większe zainteresowanie potencjalnych klientów.

Wywieszenie SCE w widocznym miejscu na ścianie budynku jest wymagane, ponieważ ma to na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat oszczędzania energii oraz ochrony środowiska. Wiszące na ścianie świadectwo charakterystyki energetycznej umożliwia potencjalnym użytkownikom budynku zapoznanie się z jego charakterystyką energetyczną i wybór budynku o mniejszym zużyciu energii.

Dodatkowo, nieumieszczenie SCE na widocznym miejscu w budynku może skutkować karą finansową. Zgodnie z art. 104b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1635) za nieprzestrzeganie obowiązku wywieszenia SCE na widocznym miejscu grozi kara pieniężna w wysokości od 1 000 zł do 10 000 zł.

Wniosek jest taki, że wywieszenie świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu w budynku jest ważne ze względów informacyjnych. Ponadto przyczynia się do popularyzacji oszczędzania energii i ochrony środowiska.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach