Certyfikat energetyczny Szczecin — kogo dotyczy?

Świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy każdego budynku, którego właściciel lub zarządca chce sprzedać, lub wynająć. Dokument o charakterze urzędowym odnosi się do energii potrzebnej do ogrzewania, wentylacji i chłodzenia budynku oraz zużycia wody. W artykule wyjaśniamy, kogo dotyczą świadectwa charakterystyki energetycznej szczecin i jakie niosą ze sobą korzyści.

Czy jest charakterystyka energetyczna Szczecin?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który opisuje energochłonność budynku lub domu. Ekspertyza uwzględnia informacje dotyczące zużycia energii w trakcie korzystania z budynku. Świadectwo energetyczne szczecin określa również emisję gazów cieplarnianych, które mają związek z eksploatacją nieruchomości. Bierze też pod uwagę wiele innych aspektów efektywności energetycznej danego budynku.

Ekspertyza wystawiana jest przez profesjonalistę, który musi posiadać certyfikat uprawniający go do wydawania paszportów energetycznych. W Polsce osoba, która zawodowo zajmuje się sporządzaniem certyfikatów energetycznych, musi:

 • Ukończyć studia — tytuł inżyniera lub magistra. Chodzi o kierunki takie jak budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka, architektura oraz pokrewne kierunki.
 • Mieć uprawnienia budowlane.
 • Mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Nie być karana.

Świadectwo charakterystyki energetycznej Szczecin w Polsce i w UE

Świadectwo energetyczne na dom lub mieszkanie nie jest żadną nowością. Jest to zupełnie normalny dokument urzędowy, który na obszarze Unii Europejskiej obowiązuje od początku XXI wieku. Chodzi o w Polsce o dyrektywę 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku. W kraju zaczęła obowiązywać z dniem 1 stycznia 2009 roku. Aktualnie w życie wchodzą zmiany, które będą wymierać spory wpływ na rynek nieruchomości (wtórny i pierwotny). Zmiany te zaczną obowiązywać Polaków z dniem 28 kwietnia 2023 roku.

Certyfikat energetyczny Szczecin — o co w tym chodzi?

Certyfikat energetyczny szczecin ma pomagać użytkownikom nieruchomości określić łączny koszt eksploatacyjny i emisję CO2 oraz porównać je ze standardowymi warunkami dla tego rodzaju nieruchomości. Celem Unii Europejskiej jest poprawienie efektywności energetycznej. Pod uwagę brane są nie tylko oszczędności, ale i dobro środowiska naturalnego.

Równie ważne jest informowanie potencjalnych nabywców i najemców o bieżących warunkach energetycznych istniejących budynków. To muszą być świadome transakcje. Nie może być tak, że kontrahent decyduje się na zakup lub wynajem nieruchomości, bazując na nieprawdziwych danach dotyczących kosztów energii czy ogrzewania. Tak jednak mogło się dziać, gdyż mało która nieruchomość mogła wykazać się dokumentem takim jak projektowana charakterystyka energetyczna szczecin.

Wszystkie istniejące budynki użytkowe i mieszkalne w całej Unii Europejskiej są objęte obowiązującym prawem i muszą mieć certyfikat energetyczny, zwłaszcza przed rozpoczęciem transakcji sprzedaży lub podpisaniem umowy najmu. Dokument ten stanowi ważny element informacyjny dla potencjalnych nabywców lub najemców. Jak widać, nie budzi większych zastrzeżeń w Unii Europejskiej. W Polsce generuje jednak liczne kontrowersje.

Kogo dotyczy świadectwo energetyczne Szczecin?

W aktualnym stanie prawnym, który uwzględnia zmiany z kwietnia 2023 roku, świadectwa energetyczne szczecin muszą posiadać:

 • Osoby, które mają w zamiarze dokonać transakcji sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • Właściciele, którzy osiągają zyski z wynajmu (domów, mieszkań i lokali użytkowych).
 • Właściciele i zarządcy budynków — w sytuacji, gdy w planach jest sprzedaż nieruchomości lub jej wyodrębnionej części.
 • Prokuratura, wymiar sprawiedliwości oraz administracja państwowa — jeśli powierzchnia budynku przekracza 250 m2, a na co dzień prowadzona jest obsługa petentów.
 • Gdy są stale prowadzone usługi dla ludności w budynkach o powierzchni większej niż 500 m2.
 • Inwestorzy — jako załącznik do informacji o zakończeniu procesu budowy oraz do wniosku o wydanie zgody na użytkowanie budynku. Sprawa nie dotyczy inwestycji przeznaczonych na swoje cele mieszkaniowe, ale powierzchnia budynku nie może przekraczać 70 m2.

Kogo nie obowiązuje certyfikat energetyczny Szczecin?

O certyfikat energetyczny nie muszą się martwić:

 • Właściciele obiektów, które podlegają pod przepisy o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami.
 • Właściciele budynków, które są wykorzystywane na miejsce kultu oraz cele religijne.
 • Właściciele budynków o przeznaczeniu mieszkalnym, które są zamieszkałe nie dłużej niż przez cztery miesiące w roku.
 • Właściciele budynków i budowli wolnostojących, jeśli mają powierzchnię mniejszą niż 50 m2.
 • Właściciele budynków gospodarczych i przemysłowych. jeśli nie ma w nich instalacji zużywających energię (nie dotyczy to instalacji oświetlenia wbudowanego).
 • Gospodarstw rolnych, które generują bardzo niskie zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (nie więcej niż 50 kWh/m2/rok).

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach