Świadectwo energetyczne Szczecin a kryzys

Świadectwo energetyczne szczecin to dokument, który wcale nie jest żadną nowością w Polsce. Ta urzędowa dokumentacja funkcjonuje w polskim prawie budowlanym od kilkunastu lat. Każdemu mogło się rzucić w oczy określenie „nieruchomość nie posiada certyfikatu energetycznego”. W artykule wyjaśniamy, jakie znaczenie mają świadectwa charakterystyki energetycznej szczecin w czasach kryzysu energetycznego. Przyjrzymy się też, czy mają znaczenie dla środowiska naturalnego

Certyfikat energetyczny Szczecin: co to w ogóle jest?

Świadectwo energetyczne na mieszkanie lub dom to urzędowa dokumentacja. Jej nadrzędnym zadaniem jest poinformowanie o efektywności energetycznej budynku. Dokument może być sporządzony dla części lub całości budynku. W rzeczy samej ekspertyza ma ocenić:

 • Zużycie energii niezbędnej do ogrzewania budynku.
 • Zapotrzebowanie na energię do podgrzania wody (chodzi o ciepłą wodę bieżącą).
 • Potrzeby energetyczne związane z klimatyzacją i wentylacją.
 • Ilość energii niezbędnej do oświetlenia wnętrz.

Dokument, jakim jest świadectwo charakterystyki energetycznej szczecin, musi zawierać następujące informacje:

 • Dane pozwalające na identyfikację budynku lub jego części.
 • Charakterystykę energetyczną budynku lub jego części (z uwzględnieniem szczegółów).
 • Zalecenia, czyli rekomendowany rodzaj i zakres prac budowlano-instalacyjnych.
 • Objaśnienia do ekspertyzy, a także informacje dodatkowe.

Od kiedy w Polsce obowiązują świadectwa energetyczne Szczecin?

Charakterystyka energetyczna Szczecin obowiązuje w Polsce od dnia 1 stycznia 2009 roku. Polska wdrożyła wówczas dyrektywę 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku. Natomiast z dniem 28 kwietnia 2023 roku pojawią się zmiany, które obecnie generują niemałe zamieszanie. Te zmienione regulacje mogą mieć dość duży wpływ na rynek polskich nieruchomości. Chodzi o to, że dotykają aktywnych uczestników tego rynku, czyli deweloperów, inwestorów, osób żyjących z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, a także osób, które będą chciały sprzedać swoją nieruchomość.

Certyfikat energetyczny wydawany jest na okres 10 lat. Trzeba go następnie odnowić. Jeśli dojdzie do realizacji zaleceń, to wtedy trzeba na nowo zlecić sporządzenie certyfikatu. Czyli najkorzystniej jest robić cały remont od razu, a nie rozkładać go na przykład na 2 lata. Po każdej realizacji zaleceń typu wymiana okien lub drzwi należy pamiętać o złożeniu zamówienia na nową ekspertyzę.

Certyfikat energetyczny Szczecin nie dla wszystkich

W bieżącym stanie prawnym (uwzględniającym zmiany z kwietnia 2023 roku), świadectwo energetyczne Szczecin muszą mieć:

 • Wszystkie osoby, które chcą dokonać sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • Właściciele czerpiący zyski z wynajmu domów, mieszkań i lokali użytkowych.
 • Właściciele i zarządcy budynków — gdy chcą sprzedać nieruchomości lub jej część.
 • Prokuratura, wymiar sprawiedliwości oraz administracja państwowa — przy budynku powierzchni przekraczającej 250 m2, w którym na co dzień prowadzona jest obsługa petentów.
 • Gdy są prowadzone usługi dla ludności w budynkach większych niż 500 m2.
 • Inwestorzy — do informacji o zakończeniu procesu budowy i do wniosku o wydanie zgody na użytkowanie budynku. Nie dotyczy to jednak inwestycji przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe, gdy powierzchnia nie przekracza 70 m2. Jeśli jednak z czasem inwestor zechce mieszkanie lub dom sprzedać, wówczas musi zamówić świadectwo charakterystyki energetycznej szczecin.

Kogo w ogóle nie obowiązuje świadectwo energetyczne Szczecin?

Projektowana charakterystyka energetyczna Szczecin nie dotyczy:

 • Obiektów podlegających pod przepisy o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami.
 • Budynków wykorzystywanych na cele religijne oraz miejsce kultu.
 • Budynków o charakterze mieszkalnym, które są zamieszkałe nie dłużej niż przez 4 miesiące w roku.
 • Budowli wolnostojących, gdy mają powierzchnię mniejszą niż 50 m2.
 • Budynków przemysłowych i gospodarczych bez instalacji zużywających energię (z wyjątkiem instalacji oświetlenia wbudowanego).
 • Gospodarstw rolnych, które wykazują niskie zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (nie więcej niż 50 kWh/m2/rok).

Świadectwo charakterystyki energetycznej Szczecin a kryzys energetyczny

Certyfikat energetyczny to wartościowa wiedza o stanie danej nieruchomości. Zawiera cenne instrukcje, które pomagają w przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych lub modernizacyjnych. Wiedza zawarta w takim dokumencie pokazuje, jak poczynić oszczędności w eksploatacji danego budynku. W rzeczy samej minimalizuje ryzyko ponoszenia zbędnych kosztów remontowych.

Nie zawsze musi chodzić o docieplenie wszystkich ścian. Ubytki energetyczne mogą wynikać na przykład z powodu przestarzałych i niekonserwowanych okien i drzwi. Zastosowanie się do zaleceń pozytywnie wpływa nie tylko na ekonomię gospodarstwa domowego, ale i na środowisko naturalne. Nowocześni inwestorzy i osoby prowadzące ekologiczny styl życia od razu chcą się zdecydować na energooszczędny dom.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach