Świadectwo energetyczne Szczecin — obowiązek czy korzyść?

Świadectwa energetyczne Szczecin nikogo w Polsce nie powinny dziwić. W zasadzie każdy, kto ma do czynienia z nieruchomościami, mógł mieć do czynienia z tego rodzaju dokumentem urzędowym. Co prawda przez długi czas można było nie przejmować się koniecznością posiadania certyfikatu energetycznego.

Notariusze wpisywali do aktów notarialnych informacje o braku certyfikatu energetycznego, a nabywcy oświadczali, że zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie. Identycznie było w umowach najmu, z tą różnicą, że sprawę świadectwa energetycznego przerzucano na najemców. W artykule wyjaśniamy, czy świadectwo energetyczne jest niepotrzebnym obowiązkiem, czy korzyścią?

Świadectwo energetyczne Szczecin – co to w ogóle jest?

Świadectwo energetyczne informuje właścicieli nieruchomości, inwestorów i najemców o efektywności energetycznej danego budynku. Unia Europejska już jakiś czas temu zauważyła potrzebę promowania energooszczędnych budynków.

W skali globalnej i lokalnej pozwala to nie tylko na oszczędzanie energii, ale i na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Chodzi oczywiście o ochronę środowiska naturalnego. W dobie katastrofy klimatycznej wszelkie działania proekologiczne mają ogromny sens.

Od kiedy obowiązuje charakterystyka energetyczna Szczecin?

Świadectwo energetyczne mieszkania Szczecin i świadectwo energetyczne dom szczecin obowiązują w Polsce już od dnia 1 stycznia 2009 roku. Polska w tym czasie realizowała obowiązek wdrożenia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku. Polacy obawiają się zmian, jakie wchodzą z dniem 28 kwietnia 2023 roku. Nowe zasady budzą obawy rynku nieruchomości.

W praktyce nie będą dotyczyć wszystkich właścicieli domów i mieszkań. Chaos, jaki niosą ze sobą te zmiany, powoduje wyszukiwanie sposobów na unikanie nowego obowiązku. W rzeczy samej nie można aż tak bardzo mówić o nowościach, gdyż certyfikaty energetyczne prawie wcale nie były egzekwowane. Domagały się ich banki w trakcie wnioskowania o kredyty inwestycyjne i remontowe.

Kogo nie dotyczy obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej?

O świadectwa charakterystyki energetycznej Szczecin nie muszą się martwić:

 • Obiekty, które podlegają pod przepisy o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami.
 • Budynki, które są wykorzystywane na cele religijne.
 • Budynki mieszkalne, które są użytkowane nie dłużej niż przez 4 miesiące w roku.
 • Budowle wolnostojące, gdy mają powierzchnię mniejszą niż 50 m2.
 • Budynki przemysłowe i gospodarcze bez instalacji, która zużywa energię (z wyjątkiem instalacji oświetlenia wbudowanego).
 • Gospodarstwa rolne, które mają niskie zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (maksymalnie 50 kWh/m2/rok).

Ponieważ pojawiły się pomysły, które mają przekształcić między innymi klatki schodowe lub patio w miejsce kultu, warto przeanalizować, jak jest to pojmowane przez prawo budowlane. Przepisy za miejsce kultu uznają na przykład kościół, synagogę, kaplicę, meczet, miejsca związane z ceremoniami pogrzebowymi. Nie mówią nic o prowizorycznych kapliczkach.

Takie zresztą faktycznie można spotkać w starej części miasta, ale ich powstanie nie ma żadnego związku z certyfikatami energetycznymi. Istnieje ryzyko, że próba obejścia przepisów może skończyć się karą finansową. Są o kary dużo wyższe niż koszt sporządzenia dokumentu. Należy zatem zastanowić się, jaki jest sens umykania od tego obowiązku.

Kto musi mieć świadectwa energetyczne Szczecin?

Po zmianach świadectwa energetyczne Szczecin muszą posiadać:

 • Właściciele i zarządcy budynków — gdy grę wchodzi sprzedaż nieruchomości lub jej części.
 • Osoby chcące sprzedać spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu.
 • Właściciele nieruchomości, którzy chcą wynajmować domy, mieszkania i lokale użytkowe.
 • Wymiar sprawiedliwości, prokuratura i administracja państwowa — gdy ma do swojej dyspozycji budynek o powierzchni większej niż 250 m2, w którym na co dzień obsługiwani są petenci.
 • Nieruchomości o powierzchni większej niż 500 m2, gdy prowadzone są usługi dla ludności.
 • Inwestorzy mający w planach złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub planujący uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku. Wyjątkiem od przepisu, który wejdzie w życie z dniem 28 kwietnia 2023 roku, są wszystkie inwestycje mieszkaniowe, o powierzchni do 70 m2. Muszą być one przeznaczone na własne cele (czyli jeśli inwestor zamieszka w domu lub mieszkaniu o takim metrażu, to nie dotyczy go certyfikat energetyczny).

Co dają świadectwa energetyczne Szczecin?

Tego rodzaju urzędowe dokumenty to swoisty instruktaż wdrażania zmian, które prowadzą do energooszczędności. Każdy remont powinien być poprzedzony sporządzeniem i wnikliwą takiego certyfikatu. Pozwoli to uniknąć wielu błędów. Inwestor w dłuższej perspektywie skorzysta na mniejszych kosztach eksploatacji lokalu mieszkalnego lub użytkowego, a przy tym podniesie komfort życia i pracy dla domowników, najemców lub pracowników.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach