Certyfikat energetyczny Szczecin: kogo dotyczy?

Certyfikat energetyczny Szczecin nie jest jakąś szczególną nowością w Polsce. W zasadzie funkcjonuje w Polsce od kilkunastu lat. Tymczasem zmiany, jakie mają wejść w życie z dniem 28 kwietnia 2023 roku, zdążyły wnieść do świadomości konsumenckiej wiele chaosu. Ludzie masowo zastanawiają się nad rozwiązaniami, które ułatwią im ucieczkę przed certyfikatem energetycznym. W artykule wyjaśniamy, kto musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej szczecin. Informujemy, kto nie podlega pod ten obowiązek.

Certyfikat energetyczny Szczecin — co to jest?

Świadectwa charakterystyki energetycznej to urzędowa dokumentacja, której zadaniem jest przekazanie informacji o efektywności energetycznej danego budynku. Dokument może dotyczyć części lub całość budynku.

W Polsce certyfikat energetyczny nie jest nieznanym zjawiskiem. Ogólnie rzecz biorąc, chociaż za jego brak groziły kary, to podchodzono do tego dokumentu po macoszemu. W umowach najmu i w aktach notarialnych zapadała adnotacja, że nieruchomość nie posiada certyfikatu energetycznego. Kupujący zrzekał się roszczenia otrzymania tego dokumentu.

W umowach najmu obowiązek przerzucano na najemcę. W praktyce jednak niewiele osób starało się uzyskać świadectwo energetyczne mieszkania lub domu w Szczecinie. Najczęściej taki dokument musiały mieć Wspólnoty Mieszkaniowe, które ubiegały się o kredyt na termomodernizację. Wówczas bank wymagał okazania ekspertyzy takiej jak projektowana charakterystyka energetyczna szczecin.

Charakterystyka energetyczna Szczecin — od kiedy obowiązuje?

Świadectwa energetyczne Szczecin obowiązują w Polsce od dnia 1 stycznia 2009 roku. Polska wówczas miała obowiązek wdrożenia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku. Z dniem 28 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie kilka zmian. Nowe regulacje mają duży wpływ na rynek nieruchomości, ale w rzeczy samej nie będą dotyczyć wszystkich osób.

Kto musi zamawiać świadectwa energetyczne Szczecin?

Po zmianach w przepisach świadectwa charakterystyki energetycznej Szczecin muszą posiadać:

 • Właściciele i zarządcy budynków, jeśli planują sprzedaż nieruchomości lub jej części.
 • Osoby noszące się z zamiarem sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • Właściciele nieruchomości, którzy wynajmują domy, mieszkania i lokale użytkowe.
 • Organy takie jak wymiar sprawiedliwości, prokuratura i administracja państwowa — jeśli do dyspozycji ma budynek większy niż 250 m2, w którym obsługiwani są petenci.
 • Wszystkie nieruchomości o powierzchni, która przekracza 500 m2, jeśli prowadzone są usługi dla ludności.
 • Inwestorzy planujący złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub chcący uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku. Wyjątkiem od przepisu, który zacznie obowiązywać z dniem 28 kwietnia 2023 roku, są inwestycje mieszkaniowe, które nie mają powierzchni większej niż 70 m2 i są przeznaczone wyłącznie na własne potrzeby.

Certyfikat energetyczny Szczecin, kto nie ma obowiązku jego posiadania?

O świadectwo charakterystyki energetycznej Szczecin nie muszą się starać:

 • Obiekty podlegające pod przepisy o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami.
 • Budynki, które są wykorzystywane jako miejsce kultu.
 • Budynki mieszkalne, które są wykorzystywane maksymalnie przez 4 miesiące w roku.
 • Budowle wolnostojące, przy powierzchni mniejszej niż 50 m2.
 • Budynki przemysłowe lub gospodarcze, które nie są w ogóle wyposażone w instalacje zużywające energię. Nie dotyczy to instalacji oświetlenia wbudowanego.
 • Gospodarstwa rolne, które wykazują zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na poziomie maksymalnym 50 kWh/m2/rok.

Świadectwo energetyczne Szczecin, a kapliczki

Jeśli chodzi o miejsca kultu, to Polacy wpadli na pomysł umieszczania kapliczek na swoich posesjach. Przykładem może być figurka przedstawiająca świętą lub świętego, która zostanie wstawiona do takiej przydomowej kapliczki. W pomysłach było też zawieszanie na klatkach schodowych wizerunków świętych. Tymczasem raczej nie da się uznać klatki schodowej za miejsce kultu, nawet gdyby faktycznie dochodziło tam do spotkań o charakterze religijnym.

Prawo budowlane za obiekty związane z kultem religijnym uznaje jedynie kościoły, cerkwie, klasztory, kaplice, meczety, synagogi, a także miejsca związane z pochówkiem (krematoria i domy pogrzebowe). Osoby, które zamiast zamówienia certyfikatu energetycznego zdecydują się na powieszenie dewocjonaliów, jakimi są wizerunki świętych, będą musiały liczyć się z karą finansową.

Ile kosztuje świadectwo w Szczecinie?

Chociaż Polacy boją się dodatkowych wydatków, to panika związana z kosztami sporządzenia certyfikatów energetycznych jest mocno przesadzona. Chodzi o to, że koszt zawsze można wrzucić w cenę sprzedaży lub najmu. Honorarium za taki dokument ustalać należy w sposób indywidualny, gdyż cena może zależeć o wielkości nieruchomości i wielu innych czynników.

Jeśli chodzi o certyfikat energetyczny, jest on ważny przez 10 lat. Trzeba zlecić sporządzenie nowego dokumentu, gdy zostały wykonane zalecenia, które mają wpływ na energooszczędność nieruchomości. Może tak się stać na przykład po wymianie poszycia dachowego.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach