Co to jest Świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCE) to dokument, który zawiera informacje dotyczące zużycia energii przez budynek oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska. SCE jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie budynku w Polsce.

Dokument zawierający informacje na temat zużycia energii

Dokument ten zawiera informacje o charakterystyce energetycznej budynku. Między innymi na temat zużycia energii na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i oświetlenia, a także na temat zużycia energii na produkcję ciepłej wody użytkowej. SCE zawiera również informacje o emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń powietrza przez budynek.

Świadectwo charakterystyki energetycznej niezbędne do oszacowania kosztów eksploatacji budynku

SCE pozwala na oszacowanie kosztów eksploatacji budynku oraz na porównanie jego charakterystyki energetycznej z innymi budynkami. Właściciele nieruchomości mogą na podstawie SCE podjąć decyzję o modernizacji budynku. Jej celem będzie zwiększenia jego efektywności energetycznej i zmniejszenia kosztów eksploatacji. SCE jest ważnym narzędziem w walce z emisją gazów cieplarnianych oraz w realizacji celów związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach