Świadectwa charakterystyki energetycznej w Polsce w 2023 roku

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej (SCE) to dokumenty, które informują o zużyciu energii przez budynek. W Polsce od wielu lat wymagano ich przy sprzedaży lub wynajmie mieszkań lub domów.

W artykule przedstawiamy, jakie zmiany są planowane i jak wpłyną na właścicieli nieruchomości oraz na środowisko.

Zmiana przepisów dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej

W Polsce od wielu lat obowiązuje przepis, który mówi, że każdy budynek, który ma być sprzedany lub wynajęty muszą posiadać Świadectwa Charakterystyki Energetycznej. Dokument ten zawiera informacje o zużyciu energii przez budynek, a także o emisjach dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W ten sposób osoby zainteresowane wynajmem lub zakupem nieruchomości mogą sprawdzić jaki jest koszt utrzymania i eksploatacji budynku.

W roku 2023 wprowadzono zmiany w zakresie Świadectw Charakterystyki Energetycznej. Jedną z nich jest wprowadzenie nowych norm zużycia energii przez budynki. Normy te będą bardziej restrykcyjne niż dotychczasowe i mają na celu zmniejszenie zużycia energii przez budynki oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wprowadzenie nowych norm będzie wymagało od właścicieli nieruchomości przeprowadzenia dodatkowych prac modernizacyjnych. Pozwolą one na osiągnięcie lepszych wyników w zakresie zużycia energii.

Klasy stosowane w świadectwach charakterystyki energetycznej

Kolejną zmianą, która ma wpłynąć na Świadectwa Charakterystyki Energetycznej w Polsce, jest wprowadzenie nowych etykiet energetycznych. Dotychczas etykiety energetyczne były w kolorach A+, A, B, C, D, E, F i G, przy czym A+ oznaczało największą oszczędność energii, a G najmniejszą.

Etykieta A będzie oznaczała budynki, które są najbardziej energooszczędne, a E budynki o największym zużyciu energii. Wprowadzenie nowych etykiet ma na celu ułatwienie porównywania budynków pod względem zużycia energii. Takie działanie ma zachęcić właścicieli do modernizacji nieruchomości w celu zwiększenia ich energooszczędności.

Ważną zmianą, która będzie miała wpływ na Świadectwa Charakterystyki Energetycznej w Polsce, jest wprowadzenie nowych przepisów. Dotyczą one kontroli zużycia energii przez budynki. Dotychczas kontrolowano je tylko w przypadku sprzedaży lub wynajmu.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach