Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe?

Tak, świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) jest obowiązkowe w Polsce. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, SCE jest wymagane przy transakcji sprzedaży lub wynajmie mieszkania, domu lub lokalu. Oznacza to, że przed transakcją sprzedaży lub wynajmu właściciel nieruchomości jest zobowiązany do sporządzenia SCE. Musi je przekazać kupującym lub najemcom.

SCE jest również wymagane przy składaniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę nowego budynku lub przy modernizacji istniejącego budynku. Właściciele budynków, którzy nie posiadają aktualnego SCE, mogą zostać ukarani mandatem przez inspektora energetycznego.

Obowiązek posiadania SCE ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Dzięki SCE, nabywcy lub najemcy mają możliwość porównania charakterystyki energetycznej różnych budynków. Może w ten sposób wybrać taką nieruchomość, która jest bardziej energooszczędna. To z kolei wpływa pozytywnie na środowisko naturalne i koszty eksploatacji budynków.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach