Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) może wystawić osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych budynków. Osoby te nazywają się „certyfikatorami” i muszą spełnić określone wymagania formalne, w tym posiadać odpowiednie wykształcenie i odbyć odpowiednie szkolenia.

Aby uzyskać SCE, należy skontaktować się z certyfikatorem i uzyskać informację, jakie dokumenty są niezbędne do wystawienia SCE. Jest to między innymi projekt architektoniczny, w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje do wykonania obliczeń. Jeżeli budynek był modernizowany i zastosowano w nim nowe rozwiązania, taką informację należy przekazać osobie sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej. W celu wykonania obliczeń certyfikator weźmie pod uwagę zastosowane izolacje, ocieplenie, rodzaje systemów grzewczych, wentylacyjnych i oświetleniowych oraz wielu innych czynników.

Na podstawie dokumentów certyfikator sporządzi SCE, w której zamieści informacje o charakterystyce energetycznej budynku. Między innymi o zużyciu energii na ogrzewanie, chłodzenie, wentylację, oświetlenie i produkcję ciepłej wody użytkowej. SCE zawiera również informacje o emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń powietrza przez budynek oraz zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej.

Właściciel budynku musi zapłacić za usługę wykonywaną przez certyfikatora. Cena uzyskania SCE zależy od wielu czynników, takich jak wielkość budynku i jego lokalizacja.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach