Kto wystawia świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) może wystawić tylko i wyłącznie certyfikator posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W Polsce, certyfikatorów i inspektorów energetycznych nadzoruje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Aby uzyskać status certyfikatora, należy spełnić określone wymagania formalne. Konieczne jest ukończenie odpowiedniego kierunku studiów, odbycie stażu, uzyskanie uprawnień zawodowych i odbycie szkolenia.

Po uzyskaniu uprawnień, certyfikator musi zostać wpisany do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Listę osób uprawnionych można znaleźć na stronie Ministerstwa. Każdy certyfikator ponadto musi wykupić polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej dla osób wykonujących SCE. Właściciele mieszkań lokali i domów, którzy chcą wykonać SCE, muszą zlecić jego wykonanie osobie posiadającej stosowne uprawnienia i doświadczenie.

Ważne jest, aby SCE wystawiła osoba z odpowiednimi kwalifikacjami. Osoba nieuprawniona do jego wystawienia wydaje nieważny certyfikat energetyczny. Certyfikator wprowadza go na serwer właściwego Ministerstwa, do którego dostęp mają tylko uprawnione osoby. Ważne aby certyfikator posiadał doświadczenie, SCE sporządzone przez niedoświadczonego lub niekompetentnego specjalistę może prowadzić do nieścisłości lub błędów w informacjach zawartych w dokumencie.`

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach