Kiedy trzeba sporządzić certyfikat energetyczny?

W Polsce obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej (SCE) potocznie zwanego certyfikatem energetycznym dotyczy niemalże każdego budynku, bez względu na jego przeznaczenie, wiek czy rozmiar. Oznacza to, że SCE trzeba sporządzić dla budynków mieszkalnych, usługowych i biurowych. Ponadto dla magazynów, hal produkcyjnych i innych obiektów, zarówno nowych, jak i istniejących.

W przypadku nowych budynków, SCE sporządza się przed oddaniem obiektu do użytkowania. W przypadku budynków istniejących, SCE trzeba aktualizować co najmniej raz na 10 lat. Ponadto, SCE wykonuje się w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku lub jego części.

Warto zauważyć, że istnieją pewne wyjątki od obowiązku posiadania SCE. Nie trzeba sporządzać SCE dla budynków o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m² oraz zabytkowych. Ponadto wykorzystywanych tylko czasowo (np. kioski, stragany). Jednakże, w większości przypadków, SCE jest wymagane i sporządza je certyfikator z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Należy pamiętać, że nieposiadanie lub posiadanie niewłaściwie sporządzonego certyfikat energetyczny może prowadzić do konsekwencji prawnych. Mogą to być kary finansowe lub utrudnienia w sprzedaży i wynajmie nieruchomości. Dlatego też ważne jest, aby właściciele budynków lub ich przedstawiciele pamiętali o obowiązku posiadania SCE. Powinno być wykonane w sposób właściwy i terminowy.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach