Świadectwo charakterystyki energetycznej co to za dokument?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) to oficjalny dokument, który zawiera informacje dotyczące charakterystyki energetycznej budynku. Dokument ten określa m.in. poziom zużycia energii przez budynek oraz emisję dwutlenku węgla.

SCE sporządzane jest przez specjalistę z uprawnieniami certyfikatora lub inspektora energetycznego. Dokument ten jest niezbędny przy sprzedaży lub wynajmie budynku lub jego części. Ponadto może stanowić podstawę do przeprowadzenia audytów energetycznych i wprowadzania działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii przez budynek.

W szczególności, SCE zawiera informacje dotyczące:

– klasy energetycznej budynku, czyli oceny jego efektywności energetycznej na skali od A (najbardziej efektywny) do G (najmniej efektywny)
– zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku, wyrażonego w kWh/m² rocznie
– zapotrzebowania na energię do produkcji ciepłej wody użytkowej, wyrażonego w kWh/m² rocznie
– rocznego zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynku, wyrażonego w kWh/m² rocznie (w przypadku budynków klimatyzowanych)
– ilości emisji dwutlenku węgla (CO2), wyrażonej w kg/m² rocznie
– zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku.
SCE stanowi ważny dokument dla każdego właściciela lub użytkownika budynku. Uzyskane wyniki wskazują na koszty jego eksploatacji oraz wpływ na środowisko naturalne. Przede wszystkim, pozwala on na dokonanie oceny efektywności energetycznej budynku i podjęcie działań mających na celu poprawę tej efektywności.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach