Świadectwo charakterystyki energetycznej Szczecin: co to jest?

Świadectwo charakterystyki energetycznej Szczecin to urzędowy dokument, który ma określić energochłonność budynku. Informacje umieszczone w certyfikacie energetycznym umożliwiają ocenę rocznego zapotrzebowania na energię. Dzięki sporządzonej przez ekspertów dokumentacji z łatwością można oszacować, jaki wystąpi koszt utrzymania nieruchomości. W artykule wyjaśniamy, kogo dotyczy obowiązek posiadania takiego świadectwa.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest nowym rozwiązaniem prawnym

Certyfikaty energetyczne w polskim prawie obowiązują od 1 stycznia 2009 roku. Ma to związek ze wdrożeniem dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku. Unia Europejska za cel wskazała wzmocnienie świadomości w kwestii rozwoju budownictwa, które pod względem energetycznym jest efektywne.

Właściciel nieruchomości lub najemca dzięki ekspertyzie może sprawdzić, jakie ma opcje związane z oszczędzaniem energii i redukcji kosztów ogrzewania budynku. Certyfikat energetyczny jest idealny w czasach kryzysu energetycznego. Ponieważ wprowadzane są ograniczenia na energię elektryczną, warto wiedzieć, na czym można zaoszczędzić.

Przekroczenie limitów oznacza wyższe rachunki. Nie jest powiedziane, że rząd będzie non stop proponować tarcze ochronne typu dopłaty do energii elektrycznej lub węgla. Cena za ogrzewania nieruchomości za pomocą gazu z sieci również znacznie wzrosła. Przeciętny konsument nie za bardzo wie, jak ma zapanować nad drożyzną, która atakuje go z każdej strony.

Czym są świadectwa charakterystyki energetycznej Szczecin?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który obrazuje wymagania energetyczne, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z eksploatacją całego budynku lub jego wyodrębnionej części. Chodzi głównie o:

 • Rzetelną ocenę zużycia energii niezbędnej na cele grzewcze.
 • Przedstawienie prognozy zużycia energii służącej do uzyskania wody ciepłej.
 • Zapotrzebowanie energetyczne na udogodnienia takie jak klimatyzacja i wentylacja.
 • Zbadanie ile energii konsumuje oświetlenie domu lub mieszkania.

Trzeba pamiętać, że dokument ma charakter czasowy. Oznacza to, że jest ważny przez 10 lat. Liczy się data sporządzenia dokumentu (a nie data dostarczenia). W praktyce trzeba postarać się o odnowienie certyfikatu przed upływem jego ważności. Jeśli po wydaniu certyfikatu energetycznego doszło do wdrożenia zaleceń, należy wystąpić o wydanie nowego certyfikatu. Chodzi o zmiany, które mają wpływ na charakterystykę energetyczną danego obiektu.

Świadectwo energetyczne Szczecin zawiera dane takie jak:

 • Dane identyfikujące budynek. Może to być całość lub część budynku.
 • Charakterystykę energetyczną (są to informacje szczegółowe).
 • Zalecenia, których wykonanie poprawi efektywność energetyczną całego budynku lub jego konkretnej części. Mogą to być roboty remontowe, wymiana instalacji lub inne.
 • Objaśnienia do zaleceń oraz inne istotne informacje.

Jakie zalety ma certyfikat energetyczny Szczecin?

Certyfikat energetyczny w pierwszej kolejności służą wychwyceniu wszelkich nieprawidłowości, które mają negatywny wpływ na jakość budynku. Ekspert w trakcie oględzin nieruchomości może zdiagnozować problemy, których szybka eliminacja lub modernizacja szybko przekształci budynek w obiekt energooszczędny. Przykładem są drzwi lub okna starego typu, przez które ucieka ciepło.

Może to być też ściana z licznymi ubytkami, które należy uzupełnić w trybie pilnym. Taki certyfikat energetyczny pozwala też solidniej zaplanować remonty elewacji. Panuje trend docieplania wszystkich ścian „na oko”. Nie zawsze trzeba nakładać na ściany styropian lub wełnę mineralną. Czasami wystarczy docieplenie jednej ściany. W dokumencie pojawią się zalecenia związane z problematyką dociepleń elewacji i grubością materiałów.

Nie w każdym przypadku najgrubszy styropian będzie najlepszym rozwiązaniem dla budynku. Docieplenie wykonane w nieprawidłowy sposób może pogorszyć stan budynku. Mogą pojawić się mostki termiczne. Tak więc remont nieruchomości bezpieczniej jest zacząć od analizy świadectwa energetycznego.

Kogo obowiązuje charakterystyka energetyczna Szczecin?

Po zmianach świadectwa energetyczne Szczecin muszą mieć:

 • Właściciele i zarządcy budynków, gdy w planach mają sprzedaż nieruchomości lub jej części.
 • Osoby chcące dokonać sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • Właściciele nieruchomości przeznaczonych do najmu.
 • Wymiar sprawiedliwości, prokuratura oraz administracja państwowa — przy obiektach powyżej 250 m2, w których obsługiwani są petenci.
 • Nieruchomości na powierzchni przekraczającej 500 m2, gdy prowadzone są w nich usługi dla ludności.
 • Inwestorzy składający zawiadomienie o zakończeniu budowy lub występujący o pozwolenie na użytkowanie budynku. Wyjątkiem od reguły, która wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 roku, są inwestycje mieszkaniowe, które nie przekraczają 70m2 i są przeznaczone na własne potrzeby (czyli inwestor zbudował je dla siebie).

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach