Świadectwo energetyczne a wynajem mieszkania. Szczecin

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) jest dokumentem wymaganym przy wynajmie mieszkań i innych lokali użytkowych. Właściciele lub zarządcy budynków mają obowiązek udostępnić potencjalnym najemcom lub kupującym ważne i aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej.

W przypadku wynajmu mieszkania, właściciel lub zarządca budynku powinien przedstawić najemcy oryginał ważnego świadectwa energetycznego. Jest to dokument potwierdzający wykonanie charakterystyki energetycznej wynajmowanego lokalu informujący o jego efektywności energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej może wpłynąć na decyzję najemcy o wynajmie mieszkania, ponieważ informuje o kosztach zużycia energii. Najemcy, którzy szukają oszczędnych rozwiązań, bardziej zainteresują się mieszkaniem o lepszej charakterystyce energetycznej.

Jeśli właściciel mieszkania lub domu nie udostępni najemcy ważnego świadectwa charakterystyki energetycznej, może to skutkować nałożeniem na niego grzywny. Ponadto, umowa najmu mieszkania może zostać uznana za nieważną. W praktyce oznacza to, że najemca ma prawo do jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W związku z powyższym, ważne jest, aby właściciele lub zarządcy nieruchomości mieli ważne i aktualne świadectwo energetyczne. Ponadto powinni je udostępnić w przypadku wynajmu mieszkań i innych lokali użytkowych najemcy.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach

Call Now Button