Świadectwo energetyczne a sprzedaż mieszkania. Szczecin

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) jest również konieczne przy sprzedaży mieszkań. Właściciele nieruchomości mają obowiązek okazania aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej potencjalnym kupującym podczas oglądania mieszkania.

Świadectwo energetyczne zawiera informacje o charakterystyce energetycznej budynku, takie jak zużycie energii i emisje dwutlenku węgla. Na podstawie tych informacji, kupujący może ocenić, jakie koszty poniesie w związku z utrzymaniem nieruchomości oraz jakie będą koszty jej eksploatacji.

Jeśli właściciel nieruchomości nie przedstawi ważnego świadectwa charakterystyki energetycznej w trakcie sprzedaży mieszkania, może to skutkować nałożeniem na niego grzywny. Dodatkowo, umowa kupna-sprzedaży może zostać uznana za nieważną. W praktyce oznacza to, że kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia konsekwencji.

Właściciele nieruchomości powinni upewnić się, że mają aktualne i ważne świadectwo energetyczne przed przystąpieniem do procesu sprzedaży mieszkania. Mogą skontaktować się z rzeczoznawcą do spraw energetycznych. Sporządzi on nowe świadectwo charakterystyki energetycznej lub zaktualizuje istniejące, jeśli będzie to konieczne.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach

Call Now Button