Świadectwo energetyczne jak długo jest ważne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) jest ważne przez określony czas. Zależy to od daty oddania budynku do użytku oraz od ewentualnych zmian wprowadzonych w jego charakterystyce energetycznej.

Dla budynków oddanych do użytku przed 1 stycznia 2009 roku, ważność świadectwa wynosi 10 lat od daty jego sporządzenia. Natomiast dla budynków oddanych do użytku po 1 stycznia 2009 roku, SCE ważne jest przez 10 lat lub do daty wprowadzenia zmian w charakterystyce energetycznej budynku.

Jeśli w tym czasie zostaną wprowadzone zmiany w charakterystyce energetycznej budynku, np. w wyniku modernizacji lub remontu, konieczne jest wykonanie nowego świadectwa charakterystyki energetycznej, uwzględniającego te zmiany. Nowe SCE będzie obowiązywać przez kolejne 10 lat lub do czasu wprowadzenia kolejnych zmian w charakterystyce energetycznej.

Ważność świadectwa charakterystyki energetycznej ma duże znaczenie z punktu widzenia właścicieli budynków. Brak ważnego SCE może skutkować nałożeniem na właściciela grzywny. W przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku bez ważnego świadectwa, umowę można uznać za nieważną. Dlatego istotne jest, aby właściciele budynków pamiętali o regularnym aktualizowaniu świadectw charakterystyki energetycznej.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach

Call Now Button